Press release from Companies

Published: 2018-07-12 08:15:00

WntResearch AB: WntResearch väljer kontraktsforskningsföretag inför start av fas 2-studie med Foxy-5

WntResearch meddelar att bolaget har ingått avtal med SMS Oncology som kontraktsforskningsföretag (CRO) för genomförandet av en fas 2-studie med Foxy-5 - en läkemedelskandidat för att motverka tumörspridning. Förutsatt nödvändiga myndighetsgodkännanden beräknas patientrekryteringen kunna initieras under fjärde kvartalet 2018.

WntResearch har nyligen slutfört den så kallade ”feasibility”-studien med väldigt positivt utfall och med stort intresse visat från kontaktade forskningskliniker. WntResearch har noggrant utvärderat studieupplägg och kartlagt vilka kliniker som har bäst kapacitet att snabbt inkludera ett tillräckligt antal patienter.

Baserat på denna utvärdering, har bolaget beslutat att genomföra fas 2-studien vid ett antal kliniker i Spanien och Nederländerna. Som tidigare meddelats så kommer studien utföras i patienter som bedöms ha hög risk för att återfalla i tjocktarmscancer.

WntResearch har engagerat SMS Oncology för genomförandet av studien. Bolaget med huvudkontor i Nederländerna, är inriktat på att enbart genomföra kliniska cancerstudier och har en långvarig etablering i Spanien samt en gedigen erfarenhet av att utföra studier i dessa båda länder. Man har dessutom presenterat ett kostnadsförslag som ligger i linje med den finansiella plan som WntResearch tidigare presenterat.

Ansökningar om studiestart, CTA (Clinical Trial Authorisation), kommer att lämnas in till berörda myndigheter under sommaren. Förutsatt nödvändiga godkännanden beräknas patientrekryteringen kunna initieras under fjärde kvartalet 2018.  

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018.

Om WntResearch
WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst, visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight.

För mer information se: www.wntresearch.comLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB