Press release from Companies

Published: 2018-08-15 08:30:00

WntResearch AB: WntResearch och Biovica i samarbete om biomarkör till Foxy-5

WntResearch AB (publ) meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Biovica International AB om utveckling av en biomarkör till Foxy-5 för den planerade fas 2-studien. Syftet med samarbetet är att forskningen ska resultera i en så kallad companion diagnostic, ett diagnostest kopplat till Foxy-5.

Med denna typ av test ser Biovica och WntResearch möjligheten att kunna erbjuda en träffsäker och individanpassad behandling med Foxy-5.

Bakgrunden till samarbetet ligger i ett flertal studier som har visat att enzymet tymidinkinas (TK) är starkt korrelerat till aggressiv tumörsjukdom. För att undersöka om det finns ett samband mellan TK, Wnt-5a och återfall av cancer, så kommer TK att bestämmas i den kommande fas 2-studien i patienter med tjocktarmscancer.

”Biomarkörsområdet är något som exploderar just nu och prediktiva markörer är något som starkt efterfrågas av läkemedelsmyndigheter, läkemedelsbolag samt behandlande läkare”, säger Peter Morsing, vd för WntResearch.

”Vi ser en ökad efterfrågan på biomarkörer från forskande läkemedelsbolag. Avtalet med WntResearch ger oss ytterligare kunskap om ännu en tumörgrupp och i förlängningen är målet att fler patienter selekteras som kan dra nytta av en bättre, skräddarsydd behandling. Genom att individanpassa behandlingen vill vi bidra till att ge bästa möjliga resultat för patienten." säger Anders Rylander, vd för Biovica.

Companion diagnostics är en del i utvecklingen av individanpassade läkemedel, precisionsmedicin. Området har under den senaste tiden väckt stort intresse i läkemedelsvärlden. Inte minst när schweiziska Roche i juni förvärvade amerikanska Foundation Medicine, med fokus på individanpassad läkemedelsforskning, till ett marknadsvärde om 5,3 miljarder dollar.

WntResearch har också slutit ett avtal med Unilabs. Detta bolag kommer att vara en viktig sammarbetspartner för den kommande fas 2-studien. Unilabs kommer att bestämma mängden Wnt-5a i primärtumören, vilket är en viktig parameter för studien.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Anders Rylander, vd, Biovica             
Tel: +46 (0)18 444 48 35                    
E-mail: anders.rylander@biovica.com 

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Peter Morsings försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst, visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight. För mer information se: www.wntresearch.com

Om Biovica – Bästa möjliga behandling från dag ett.

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB och Biovica är noterat på Nasdaq First North.

För mer information se: www.biovica.com

Om Unilabs

Med över 230 laboratorier och 92 imaging-kliniker och en omfattande katalog med mer än 2.500 diagnostest är Unilabs ett ledande europeiskt bolag som tillhandahåller kliniska labbtester och medicinska diagnosbildtjänster. Unilabs utför, med huvudkontor i Genève, Schweiz, tjänster åt privata och offentliga hälsovårdgivare, kommuner, läkemedelsbolag och till allmänheten. Bolaget har fler än 10.500 medarbetare globalt och driver framgångsrikt laboratorium, medicinska diagnosbildanläggningar i 15 länder och genererar årliga intäkter på över EUR 900 miljoner.

För mer information se: www.unilabs.com och www.servingpharma.comLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription