Press release from Companies

Published: 2018-08-21 08:20:00

WntResearch AB: WntResearch övertar patentansökan gällande förmågan hos Foxy-5 att minska antalet cancerstamceller

WntResearch meddelar idag att bolaget utnyttjar sin option att överta en patentansökan enligt en tidigare överenskommelse med uppfinnaren. Ett godkänt patent skulle ytterligare bredda bolagets patentportfölj för Foxy-5.

Allt fler ledande forskare menar att det är cancerstamceller som är orsaken till återinsjuknande i tumörsjukdom efter det att primärtumören avlägsnats och patienterna behandlats med cellgifter. En orsak är att cancerstamceller ”överlever” cellgiftsterapi, en betydande grupp av läkemedel som främst dödar celler under snabb celldelning.

”Att Foxy-5 minskar antalet cancerstamceller är en viktig upptäckt eftersom cancerstamcellerna inte är känsliga för dagens behandling. Vår fas 2-studie med Foxy-5 beaktar denna effekt eftersom behandlingen fortsätter också efter att primärtumören avlägsnats. Patentansökan stärker och kompletterar bolagets patentportfölj och blir en viktig del i vårt pågående och framtida arbete att öka bolagets värde”, säger WntResearchs vd, Peter Morsing.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight. För mer information se: www.wntresearch.comLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB