Press release from Companies

Published: 2018-08-27 08:20:00

WntResearch AB: WntResearch meddelar positivt resultat i en interaktionsstudie med Foxy-5 och immunterapier

WntResearch meddelar idag ett positivt resultat i en interaktionsstudie med läkemedelskandidaten Foxy-5 och immunterapi med checkpoint-hämmare riktade mot CTLA-4 och PD-1/PD-L1. Resultatet från studien visar att Foxy-5 inte minskar behandlingseffekten av de undersökta immunterapierna.

Forskare, under ledning av professor Peter J Holst, har studerat cancercellinjer som i studier visat sig känsliga för Foxy-5. Resultaten visar på en minskad tillväxt för cancertumörerna vid användning av immunterapier, utan att denna effekt minskas av samtidig behandling med Foxy-5.

”Resultatet är väldigt värdefull för oss mot bakgrund av hur viktig kombinationsbehandling har blivit inom cancervården. Att Foxy-5 kan användas tillsamman med den nya klassen läkemedel – checkpoint-hämmare – är ett positivt besked. Resultaten uppmuntrar oss till ett fortsatt samarbete med forskargruppen”, säger WntResearchs vd, Peter Morsing.

Läkemedel inom gruppen immunterapi har under de senaste åren varit på stark frammarsch med kända produktnamn som till exempel Opdivo och Yervoy från Bristol Myers Squibb samt Keytruda från Merck. Under den senast rapporterade tolvmånadersperioden hade de tillsammans en försäljning på över 12 miljarder dollar.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
27 augusti 2018.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight. För mer information se: www.wntresearch.comLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription