Press release from Companies

Published: 2018-08-31 08:30:00

WntResearch AB: WntResearch meddelar idag att teckningstiden för teckningsoptioner av serie 2017/2018 inleds på måndag

På måndag inleds teckningstiden för de teckningsoptioner av serie 2017/2018 som emitterades i samband med WntResearch AB (”WntResearch”) företrädesemission, i vilken teckningsperioden avslutades den 23 oktober 2017. Teckningstiden för teckningsoptionerna inleds på måndag den 3 september 2018 och pågår till och med måndagen den 17 september 2018. Innehavaren av teckningsoptioner av serie 2017/2018 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i WntResearch till en kurs om 22,50 SEK.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie 2017/2018:

-       Teckningstid: 3 september 2018 – 17 september 2018 (genom samtidig kontant betalning senast kl. 15:00 den 17 september 2018).

-       Antal utestående teckningsoptioner av serie 2017/2018: 1 068 491 stycken.

-       Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner av serie 2017/2018 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i WntResearch till en kurs om 22,50 SEK per aktie.

-       Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2017/2018 tillförs WntResearch cirka 24 MSEK före emissionskostnader.

-       Sista dag för handel med teckningsoptioner: 13 september 2018.

-       Anmälningssedel finns tillgänglig på WntResearchs och Aqurat Fondkommission AB:s respektive hemsidor (www.wntresearch.com; www.aqurat.se).

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptioner av serie 2017/2018

-       Teckningsperiod inleds på måndag den 3 september 2018.

-       Sista dag för handel med teckningsoptioner: Torsdag den 13 september 2018.

-       Teckningsperiod avslutas: Måndag den 17 september 2018.

-       Betalning: Samtidig kontant betalning senast kl. 15:00 måndag den 17 september 2018.

-       Planerad kommunikation av utfall: 24 september 2018.

-       Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: Slutet av oktober 2018.

För fullständiga villkor för teckningsoptionerna, se det prospekt som WntResearch offentliggjorde den 29 september 2017.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight. För mer information se: www.wntresearch.comLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription