Reports

Published: 2018-08-31 09:43:03

MenuCard AB: MenuCard offentliggör halvårsrapport för 2018 och meddelar reviderad målsättning om break-even

Styrelsen och verkställande direktören för MenuCard AB (”MenuCard”) offentliggör idag halvårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-06-30. Rapporten finns tillgänglig på bolagets och Spotlights Stock Markets respektive hemsidor. I samband med rapporten meddelar styrelsen även en justering avseende break-even, från år 2018 till år 2019.

Sammanfattning av halvårsrapporten

2018-04-01 – 2018-06-30 (andra kvartalet, koncern)

  • Koncernens reelle nettoomsättning uppgick till 248.139 (128.302) SEK.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -4.090.461 (-2.516.375) SEK.

2018-01-01 – 2018-06-30 (halvåret, koncern)

  • Koncernens nettoomsättning* uppgick till 465.440 (206.242) SEK.
  • Koncernens totale omsättning uppgick till 472.566 (407.822) SEK.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -6.956.895 (-3.549.277) SEK.
  • Koncernens kassa och bank uppgick till 3.624.286 (1.603.932) SEK.
  •  Koncernens resultat per aktie** uppgick till -0,63 (-0,63) SEK.

Utveckling: Efter Krak’s Fonds investering i april 2018 har det genomförts en rad utvecklingsaktiviteter för att främja en väsentligt ökad användning av MenuCard i Danmark och för att förbereda den internationella lanseringen av MenuCard. MenuCard växer fortsatt på alla parametrar, kvartal för kvartal, även i ett kvartal som Q2 2018 som utmärktes av en mycket varm sommar och därmed en mycket begränsad trafik på MenuCards restauranger, som till stor del är placerade i centrala Köpenhamn.

Ny målsättning för break-even: Ovan nämnt är en bidragande faktor till att styrelsen för MenuCard nu justerar målet för break-even til 2019 (från tidigare 2018).

Ökad trafik: Samtidigt meddelar MenuCard att trafiken och tillväxten har ökat i augusti 2018 och att bolaget har lanserat en offensiv mot Event Services samt en rad initiativ för att säkra en större trafik bland de mer än 600 restauranger och medarbetare från de över 300 företag som är med i MenuCard. Idag realiserer MenuCard cirka 100 transaktioner/besök per dag. Målet är ett besök per dag och restaurant. Detta har redan uppnåtts eller passerats på fler än 20 anslutna restauranger.

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Telefon: +45 23 83 20 25
E-post: kim@menucard.dk
https://menucard.dk/
 

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018.

MenuCard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. Det rabatterade beloppet överförs till MenuCards konto och såväl restaurangen som kunden erhåller ett digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3–5 % och gör en avräkning med restaurangen två gånger per månad. MenuCard samarbetar med fler än 300 företag, som har över 500 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 650 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som innebär att alla användare kan få utkörd kvalitetsmat med rabatt. MenuCard är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen. Läs mer hos Cision
Read more about MenuCard AB

Subscription