More from the company

Published: 2018-08-31 09:55:29

WntResearch AB: Nya data publicerade i Cancer and Metastasis Reviews betonar vikten av fortsatt behandling med Foxy-5 efter att primärtumören avlägsnats

WntResearch meddelar idag att den vetenskapliga tidskriften Cancer and Metastasis Reviews har publicerat en artikel som beskriver läkemedelskandidaten Foxy-5 och dess förmåga att förhindra metastaser och nyttan av fortsatt behandling efter att primärtumören avlägsnats.

Översiktsartikeln är skriven av en forskargrupp vid Lunds Universitet ledd av professor Tommy Andersson. Forskargruppen beskriver Foxy-5 i en framtida behandling av patienter med bröstcancer. I artikeln redovisas också nya data som visar att Foxy-5 hämmar metastasering av cancerceller även om dessa befinner sig i blodbanan. Artikeln har titeln ”WNT5A as a Therapeutic Target in Breast Cancer”.

”Att Foxy-5 förhindrar redan frisatta, cirkulerande tumörerceller från att få fäste i annan vävnad är av väsentlig betydelse. Effekten visar på vikten att behandla patienter i perioden efter det att primärtumören avlägsnats, men också att tumörceller som frisatts innan behandlingen med Foxy-5 startar kommer att förhindras att fästa och därmed motverka metastasering”, säger WntResearchs vd Peter Morsing.

Artikeln är publicerad som ”Open Access” och kan nås via följande länk:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10555-018-9760-y.pdf 

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight. För mer information se: www.wntresearch.comLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription