Press release from Companies

Published: 2018-09-04 12:59:02

MenuCard AB: Försäkringsbolaget Gjensidige Forsikring ingår avtal med MenuCard

MenuCard AB (”MenuCard”) meddelar idag att bolaget har ingått ett samarbetsavtal med det danska försäkringsbolaget Gjensidige Forsikring (”Gjensidige”), gällande att utvalda kunder hos Gjensidige erbjuds möjlighet att använda MenuCard som en del av Gjensidiges fördelsprogram. Praktiskt kommer samarbetet fungera genom att kunder får access til MenuCards restaurangerbjudanden via en Gjensidige specifik utgåva av MenuCards app. Inom ramarna för avtalet med Gjensidige kommer MenuCard, i enlighet med sin huvudsakliga affärsmodell, att erhålla en procentuell ersättning för varje transaktion som görs i systemet. Samarbetet inom avtalet beräknas inledas i september 2018 och är ett löpande avtal med en uppsägningstid om 3 månader för vardera avtalsparter.

Kim Lykke Sommer, VD för MenuCard, kommenterar

”Det är naturligtvis mycket glädjande att kunna offentliggöra detta nya samarbete med Gjensidige och vi ser en stor potential för samarbetet. För vår del är det dessutom särskilt glädjande och ett kvalitetskvitto att Gjensidige, ett av Nordens ledande, väljer oss som partner för sitt lojalitetskoncept. I ett större perspektiv ser jag en stor potential för MenuCard att vara en del av våra företagspartners fördelsprogram och lojalitetsskapande och jag förväntar mig att andra företag framöver kommer att ingå avtal med oss på liknande sätt.”.

Torben Ørbæk, Inkøpshef hos Gjensidige, kommenterar:

”Jag är glad för samarbetssavtalet med MenuCard, vilket kommer att säkra fördelar för våra kunder. Hos Gjensidige har vi en klar strategi om ökat digitalisering, nytänkning och en ambition att ständigt vara relevanta i våra kunders liv. Jag tycker att utvecklingen av samarbetet mellan Gjensidige och MenuCard vittnar om att vi är på god väg att leva upp till detta”.

Om Gjensidige

Gjensidige är ett av Nordens största försäkringsbolag med verksamhet i Danmark, Norge, Sverige och Baltikum. Gjensidige er noterat på Oslo Börs och har huvudkontor i Oslo. Koncernen har sammanlagt över fyra tusen anställda.


För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk

https://menucard.dk/

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2018.


MenuCard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. Det rabatterade beloppet överförs till MenuCards konto och såväl restaurangen som kunden erhåller ett digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3–5 % och gör en avräkning med restaurangen fira gånger per månad. MenuCard samarbetar med fler än 300 företag, som har över 500 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 600 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som innebär att alla användare kan få utkörd kvalitetsmat med rabatt. MenuCard är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Läs mer hos Cision
Read more about MenuCard AB

Subscription