Press release from Companies

Published: 2018-09-10 08:16:12

WntResearch AB: WntResearch inleder nytt forskningsprojekt och lämnar in patentansökan för behandling av psoriasis med BOX-5

WntResearch meddelar idag att bolaget lämnat in en patentansökan för behandling av psoriasis med läkemedelskandidaten BOX-5. Utvecklingen inom terapiområdet kommer huvudsakligen att bedrivas genom externt forskningssamarbete.

Psoriasis är en autoimmun sjukdom som framför allt orsakar utslag och fjällande hud men som också kan påverka leder, hjärt- och kärlsystemet. Symtomen kännetecknas av röda, fjällande och ofta kliande utslag (plack). I utslagen har man funnit förhöjda nivåer av Wnt-5a proteinet, vilket gör behandling med Wnt-5a antagonisten BOX-5  intressant. Enligt en rapport från GlobalData förväntas försäljningen av psoriasisläkemedel under 2018 nå USD 8,7 miljarder, med en uppskattad årlig genomsnittlig tillväxt på 7,1 procent under perioden 2014 till 2024.

”Baserat på vår kunskap om verkningsmekanismen för BOX-5 och min tidigare erfarenhet inom psoriasisområdet, ser jag mycket fram emot att leda utvecklingen inom detta för bolaget nya indikation. Behovet av förbättrad behandling är stort, det finns goda möjligheter att utforma ett förhållandevis okomplicerat utvecklingsprogram och den regulatoriska vägen fram till ett marknadsgodkännande är väl definierad”, säger WntResearchs vd, Peter Morsing. ”Cancerbehandling är fortfarande bolagets huvudverksamhet, men psoriasis med begränsat resursbehov, kompletterar och breddar vår produktportfölj”, fortsätter Peter Morsing.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldig att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september 2018.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.comLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription