Press release from Companies

Published: 2018-09-20 16:00:42

NextCell Pharma AB: Nyttjande av teckningsoptioner registrerat hos Bolagsverket

NextCell Pharma AB (”NXTCL”) meddelar idag, den 20 september 2018, att nyttjandet av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1, vars nyttjandeperiod avslutades den 13 september 2018, nu har registrerats hos Bolagsverket.

Totalt 2 720 931 nya aktier har registrerats, vilket innebär att antalet aktier i NXTCL efter registrering uppgår till 11 226 356 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 2 301 402,98 SEK. Omvandling av interimsaktier till aktier är beräknad att ske den 28 september 2018. Olika förvaltare kan ta olika tid, innebärande att aktierna i en del fall kan bli tillgängliga först efter ovan beräknat datum.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till NXTCL i samband med nyttjandeperioden av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se 

www.sedermera.se 


Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Leo Groenewegen, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com


Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar
ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en
bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från
navelsträngsblod och navelsträngsvävnad

Läs mer hos Cision
Read more about NextCell Pharma AB