Press release from Companies

Published: 2018-10-01 14:00:00

Scandion Oncology: Scandion Oncology A/S är godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Scandion Oncology A/S (“Scandion Oncology”) meddelar idag, den 1 oktober 2018, att bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (“Spotlight”) förutsatt att lägsta gränsen i bolagets kommande nyemission uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Bolaget meddelar även att teckningstiden för nyemissionen om cirka 26 MSEK inleds den 4 oktober 2018 och pågår till och med den 18 oktober 2018. Bolaget har på förhand via teckningsförbindelser skriftligen avtalat om 18,5 MSEK, motsvarande cirka 71 procent av emissionsvolymen.

Om Scandion Oncology och bolagets nyemission

Scandion Oncology är ett bioteknikbolag grundat 2017 i syfte att angripa en av de största utmaningarna inom modern onkologi – behandling av cancer som innehåller läkemedelsresistenta cellkloner eller som har utvecklat resistens mot ett tidigare givet cancerläkemedel. Bolagets ledande läkemedelskandidat, SCO-101, har i prekliniska djurstudier visat sig förbättra effekten av viss standardiserad cancerbehandling när den ges i kombination. SCO-101 har i in vitro-studier visat sig återställa kemoterapi-känslighet i resistenta celler.

Bolaget har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 26 MSEK för att finansiera den första delen av fas II-studien med läkemedelskandidaten SCO-101 hos patienter med metastaserad bröstcancer med läkemedelsresistent cancersjukdom, vilket motsvarar bevis på koncept och lämplig dosjustering för patienterna. Den kliniska fas II-studien kommer att genomföras med SCO-101 i kombination med cancerläkemedlet Paclitaxel. Bolagets målsättning är att färdigställa fas II-studien under Q4 2020.

Nils Brünner, VD för Scandion Oncology, kommenterar:

Huvudorsaken till det stora antalet cancerrelaterade dödsfall är läkemedelsresistens, vilket innebär att cancercellerna utvecklar resistens (motståndskraft) mot cancerläkemedlet. I dagsläget finns det inga läkemedel i klinisk användning som specifikt riktar sig mot cancerläkemedelsresistens.

Jag är därför väldigt förhoppningsfull över möjligheten att vidareutveckla våra grundläggande forskningsresultat fram till en behandling för cancerpatienter. Med SCO-101 som ett säkert oralt läkemedel som intas en gång om dagen, ser jag en fantastisk möjlighet att introducera ett paradigmskifte avseende cancerbehandling. Scandion Oncologys uppdrag är att avsevärt minska antalet patienter med obotlig läkemedelsresistent cancer. Vår målsättning är att SCO-101 ska bli det första exemplet på hur grundläggande kunskaper om läkemedelsresistens, tillgången på en unik läkemedels-screeningplattform och utveckling av en ny läkemedelsklass potentiellt kan förändra ödet för miljontals cancerpatienter.

Godkänt för notering

Scandion Oncology har godkänts för notering på Spotlight under förutsättning att den kommande nyemission uppnår fastställd lägsta gräns om cirka 17 MSEK samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Första handelsdag på Spotlight är planerad den 8 november 2018. Memorandum, teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt på bolagets (www.scandiononcology.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) respektive webbplatser i samband med att teckningstiden inleds.

Noteringsemission i sammandrag

Teckningstid: 4 – 18 oktober 2018.

Teckningskurs: 5,85 SEK.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 860 aktier (5 031 SEK).

Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande: Erbjudandet omfattar högst 4 444 444 aktier, motsvarande 25 999 997,40 SEK. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 16 999 994,70 SEK.

Antal aktier innan nyemission: 7 463 207 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 43,7 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 18,5 MSEK, totalt motsvarande cirka 71 procent av emissionsvolymen. Av dessa har cirka 0,8 MDKK inbetalts genom bryggfinansiering, varpå cirka 0,35 MDKK är avsedd att kvittas i aktuell nyemission.

Notering på Spotlight Stock Market: Aktien i Scandion Oncology är planerad att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är beräknad att bli 8 november 2018.

ISIN: DK0061031895. 

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer representanter från Scandion Oncology att presentera verksamheten och framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
4 oktober 2018Kl. 17:30 - 19:30 Investerarträff Radisson Royal Copenhagen, Hammerichsgade 1,Köpenhamn Anmälan sker via www.sedermera.se 
11 oktober 2018Kl. 11:00 - 18.00 Sedermeradagen Göteborg Elite Park Avenue HotelKungsportsavenyen 36,Göteborg Anmälan sker via www.sedermera.se 
12 oktober 2018Kl. 11:30 - 13:00 Investerarträff Scandic Klara, Slöjdgatan 7,Stockholm Anmälan sker via www.sedermera.se 

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är Scandion Oncologys finansiella rådgivare i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på Spotlight.

För mer information om förestående nyemission och planerad notering, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För mer information om Scandion Oncology, vänligen kontakta:
Nils Brünner, VD
Tel: +45 26 14 47 08
E-mail: nb@scandiononcology.com

Scandion Oncology A/S är ett bioteknikbolag grundat 2017 i syfte att angripa en av de största utmaningarna inom modern onkologi – behandling av cancer som innehåller läkemedelsresistenta cellkloner eller som har utvecklat resistens mot ett tidigare givet cancerläkemedel. Bolagets ledande läkemedelskandidat, SCO-101, har i prekliniska djurstudier visat sig signifikant förbättra effekten av viss standardiserad cancerbehandling när den ges i kombination. SCO-101 har i in vitro-studier visat sig återställa kemoterapi-känslighet i resistenta celler.Läs mer hos Cision
Read more about Scandion Oncology

Subscription