Press release from Companies

Published: 2018-10-11 08:44:11

MenuCard AB: MenuCard etablerar sig i segmentet för menybiljetter

MenuCard AB ("MenuCard") meddelar att bolaget, efter en lyckad försöksperiod, har beslutat sig för att gå in i den omfattande marknaden för digitala menybiljetter. MenuCards starkt växande antal användare får därmed ett antal särskilt attraktiva menyer att välja mellan på attraktiva restauranger och till förmånliga priser. Detta utgör ett tillägg till MenuCards övergripande plattform, som ger tillgång till rabatter på över 600 restauranger i Danmark. MenuCard går därmed in på en marknad som enligt styrelsens bedömning har en potential på upp till 25 MDKK i årlig omsättning. Styrelsen i MenuCard bedömer att detta initiativ ensamt kan öka bolagets intäkter år 2019 med cirka 50% i förhållande till nuvarande nivå.

MenuCard kommer att inleda en större satsning på menybiljetter, det vill säga vouchers för rabatterade restaurangbesök, under innevarande kvartal. MenuCards menybiljettsegment uppskattas vara minst lika stort som de befintliga menybiljettsegmenten kombinerat. Mot bakgrund av detta är det styrelsens bedömning att detta initiativ ensamt kan öka MenuCards intäkter år 2019 med cirka 50% i förhållande till nuvarande nivå.

MenuCard förbereder och kommer att starta en lång rad nya aktiviteter under den kommande perioden, inklusive detta initiativ. Förutom att representera en betydande extra intäktspotential som kommer att löpa över året och inte bara under semesterperioder, utgör menybiljetter också en intjäning till MenuCard per transaktion som är ungefär dubbelt så mycket som transaktionsnivåerna i MenuCards huvusakliga affärsmodell.

Marknaden för menybiljetter drivs av restaurangernas önskemål att locka gäster under perioder med många tomma bord och restaurangbesökarnas önskan om värde för sina pengar. De befintliga leverantörerna av menybiljetter erbjuder särskilt menyer med rabatt under semesterveckor och marknadsför dem som matfestivaler och liknande. MenuCards menybiljetter säljs exklusivt till MenuCards partnerföretag och medarbetare och erbjuds vanligtvis som rabatterade menyer på attraktiva restauranger i mitten av veckan, både för företag och privatpersoner. MenuCard etablerar sig därmed i ett nytt segment av marknaden.

Med MenuCards lösning kan restaurangerna delta löpande utan att uppfattas som allmänna rabatterade restauranger. Detta är viktigt eftersom de kvalitetsrestauranger som MenuCard arbetar med generellt inte vill associeras med generella rabatteringar. Detta är också anledningen till att menykuponger sällan erbjuds från de bästa restaurangerna. MenuCards plattform kan däremot erbjuda exklusiva menybiljetter till sina fler än 300 affärspartners och deras över 500 000 anställda, på gynnsamma villkor och på bra restauranger.

Kim Lykke Sommer, VD för MenuCard, kommenterar: "Med inspiration från både andra danska leverantörer och internationella aktörer har vi nu under några månader testat idén att erbjuda attraktiva menybiljetter till våra medlemmar. Även om vår tekniska lösning har varit långt ifrån optimal så har vi sett ett överväldigande intresse som har inneburit att vi under ett par timmar har sålt slut på biljetter för enskilda händelser. Därför har vi beslutat att utveckla en professionell lösning så att vi kan realisera denna potential i större skala. Vi vet att det säljs hundratusentals menybiljetter per år från olika leverantörer och den totala danska marknaden uppskattar vi försiktigt till runt 25 MDKK i intäkter till leverantörer. Efter att ha konstaterat att intresset för denna produkt är stort både bland våra användare och bland våra förstklassiga restauranger, så står det nu klart att MenuCard kommer att etablera sig starkt på denna marknad. Vi ser också att expansionen av vår plattform med menybiljetter kommer att bli en naturlig och attraktiv del av vår framtida internationella expansion."


För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Telefon: +45 23 83 20 25
E-post: kim@menucard.dk
https://menucard.dk/

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2018.


MenuCard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. Det rabatterade beloppet överförs till MenuCards konto och såväl restaurangen som kunden erhåller ett digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3–5 % och gör en avräkning med restaurangen en gång per vecka. MenuCard samarbetar med fler än 300 företag, som har över 500 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 600 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som innebär att alla användare kan få utkörd kvalitetsmat med rabatt. MenuCard är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Läs mer hos Cision
Read more about MenuCard AB

Subscription