Market Notices

Published: 2018-11-01 17:26:38

Spotlight: Marknadsmeddelande 260/18- Scandion Oncology A/S noteras på Spotlight Stock Market den 8 november2018

Första handelsdag på Spotlight Stock Market för Scandion Oncology A/S aktie är den 8 november 2018. Kortnamnet för aktien är SCOL.

Bolagets aktiekapital är: 875 212 DKK fördelat på 11 907 651 aktier.

Information om aktien:
Kortnamn: SCOL
Aktienamn: Scandion Oncology
ISIN-kod: DK0061031895
Orderboks-ID: 4PE5
CFI: ESVUFN
FISN: Scandion Onc./-
Organisationsnummer: 38613391
LEI: 549300MPWDMQ5LZEGD09 
Kvotvärde: 0,0735 DKK
Första dag för handel: 8 november 2018
Antal aktier: 11 907 651
Valuta: SEK
Marketsegment: SPSE
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: 2 (Shares and depositary receipts)

Stockholm den 1 november, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com Läs mer hos Cision
Read more about Scandion Oncology

Subscription