Press release from Companies

Published: 2018-12-03 14:04:11

WntResearch AB: WntResearch får klartecken att starta fas 2-studie med Foxy-5

WntResearch meddelar idag att läkemedelsmyndigheten i Spanien har godkänt bolagets ansökan (Clincal Trial Authorization) om klinisk fas 2-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5. Godkännande innebär att WntResearch nu erhållit samtliga godkännanden som krävs för att påbörja studien. Upp till 180 patienter med tjocktarmscancer med hög risk för återfall kommer att inkluderas.

Läkemedelsmyndigheten i Spanien har godkänt WntResearchs ansökan om att starta en fas 2-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5. Studien kommer även att genomföras i Nederländerna, där bolaget erhållit godkännande från den regulatoriska myndigheten men inväntar klartecken från den Nederländska etiska kommittén.

Som tidigare meddelats kommer studien att utföras av kontraktsforskningsföretaget SMS Oncology. Det primära målet med studien är att dokumentera effekten av Foxy-5 i en relevant patientpopulation för att visa på så kallad proof-of-concept för behandlingen.

”Efter den spanska läkemedelsmyndighetens klartecken är vi redo att starta vår fas 2-studie med Foxy-5 och slutför nu våra diskussioner med de kliniska studiecentra som kontrakterats för studien. Det gläder mig att ännu en milstolpe har uppnåtts på vägen till genomförandet av den kliniska studien” säger WntResearchs vd, Peter Morsing.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 dcember 2018.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight. För mer information se: www.wntresearch.comLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB