Press release from Companies

Published: 2018-12-19 07:45:41

WntResearch AB: WntResearch får förstärkt patentskydd för Foxy-5 för behandling av prostatacancer

WntResearch meddelar idag att bolaget fått ett förhandsbesked (Notice of allowance) från europeiska patentverket om ett godkännande av patentet av läkemedelskandidaten Foxy-5 för behandling av prostatacancer.

Foxy-5 har sedan tidigare motsvarande patent godkänt i USA. Med förhandsbeskedet från europeiska patentverket (EPO) förstärks nu skyddet ytterligare.

WntResearch meddelar även att ytterligare en patentansökan gällande tillverkningen av Foxy-5 har lämnats in till patentmyndigheterna. Denna ansökan ger, tillsammans med en tidigare inlämnad ansökan, en solid grund för att skydda tillverkningen av Foxy-5 på en kommersiellt tillfredsställande kostnadsnivå.

”Det är mycket positivt att vi säkrar ett patentskydd av Foxy-5 för behandling av prostatacancer även i Europa. Det finns ett stort medicinskt behov och vi tror att Foxy-5 har goda möjligheter att möta detta. Med den nya patentansökan gällande tillverkningsprocessen vill vi ytterligare skydda och säkerställa en kostnadseffektiv produktion av Foxy-5 i framtiden” säger Peter Morsing, VD på WntResearch.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2018.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight. För mer information se: www.wntresearch.comLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription