More from the company

Published: 2019-01-07 08:30:00

WntResearch AB: Nya data publicerade i Molecular Oncology visar att kombinationsbehandling med Box-5 motverkar resistens mot BRAF-hämmare i maligna melanom celler

WntResearch meddelar idag att den vetenskapliga tidskriften Molecular Oncology har publicerat en artikel om bolagets läkemedelskandidat Box-5. Artikeln beskriver hur Box-5, när den ges tillsammans med en antikropp riktad mot interleukin-6 (IL6) signalering, ökar känsligheten för BRAF-hämmare i melanomceller.

Artikeln beskriver också hur kombinationsbehandlingen med Box-5 och antikroppen mot IL6 signalering minskar de resistenta tumörcellernas förhöjda förmåga att förflytta sig. Studien har utförts av en forskargrupp under ledning av professor Tommy Andersson.

”Dessa nya data visar potentialen för Box-5 att bli en viktig komponent i en framtida kombinationsbehandling av malignt melanom. Förmågan att motverka både resistens mot BRAF-hämmare och spridningen av de resistenta cellerna skulle kunna förlänga den effektiva behandlingstiden med dessa läkemedel”, säger WntResearchs vd Peter Morsing.

Mer information om studien går att finna på följande länk: https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/1878-0261.12433

Länken ovan går till Abstract och från denna sida kan man även kan klicka upp såväl den kompletta artikeln liksom supplementärt material.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från de framgångsrikt genomförda fas 1-studierna i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Bolaget har initierat en fas 2 studie som godkänts av myndigheterna. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.comLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription