More from the company

Published: 2019-04-01 09:07:53

WntResearch AB: Investerarträffar med WntResearch i april och maj 2019

Investerarträffar i samband med företrädesemissionen

I samband med företrädesemissionen kommer WntResearch att anordna informationsträffar i Malmö och Stockholm. Informationsträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om investerarträffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission via telefon 040-615 14 10 eller e-post event@sedermera.se.

Datum och tid Arrangemang Plats Anmälan
8 april 2019Kl. 17:30 - 19:15 Investerarträff Malmö BörshusSkeppsbron 2211 20 Malmö Anmälan sker via www.sedermera.se
9 april 2019Kl. 18:00 - 19:45 Investerarträff Scandic KlaraSlöjdgatan 7111 57 Stockholm Anmälan sker via www.sedermera.se

Investerarträffen i Stockholm den 9 april kommer även livesändas via www.sedermera.se och www.wntresearch.com.

Vidare kommer VD Peter Morsing att presentera WntResearch på Aktiespararnas Aktiedag i Malmö 20 maj. Eventet äger rum på Clarion Hotel & Congress Malmö Live. WntResearch presenterar klockan 14.00. Information om anmälan kommer meddelas senare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Morsing, VD, WntResearch AB
E-post: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT-5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription