Press release from Companies

Published: 2019-04-03 11:12:56

WntResearch AB: WntResearch inkluderar första patienten i fas 2-studien med Foxy-5

WntResearch meddelar idag att den spanska kliniken INCLIVA Medical Research Institute i Valencia har inkluderat den första patienten i fas 2-studien med läkemedelskandidaten Foxy-5.

Fas 2-studien undersöker Foxy-5 i patienter med tjocktarmscancer under ledning av huvudprövaren professor Ramon Salazar, Barcelona. Professor Andrés Cervantes vid INCLIVA Medical Research Institute som är en av flera andra forskare som deltar i studien har inkluderat den första patienten i enlighet med protokollets inklusionskriterier

En indikation på behandlingseffekten av Foxy-5 beräknas kunna visas under andra kvartalet 2020.

”WntResearch arbetar intensivt för att utveckla en behandling som kan motverka tumörspridning – den vanligaste orsaken till att cancerpatienter avlider i sin sjukdom. Dagens besked om att första patienten har inkluderats är en viktig milstolpe på väg mot detta angelägna mål”, säger Peter Morsing, vd på WntResearch.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2019.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT-5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.comLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription