Press release from Companies

Published: 2019-04-12 07:47:21

WntResearch AB: WntResearch får godkännande att inleda fas 2-studie i Nederländerna

WntResearch meddelar idag att den centrala etiska kommittén i Nederländerna godkänt bolagets ansökan (Clinical Trial Authorisation, CTA) av den kliniska fas 2-studien för Foxy-5. Godkännandet innebär att WntResearch nu kan starta den kliniska prövningen också i Nederländerna. Studien har startats i Spanien, där den första patienten inkluderats.

Eftersom den kliniska prövningen med läkemedelskandidaten Foxy-5 genomförs i två länder har studieprotokollet harmoniserats till respektive lands beslutsprocesser och behandlingsrutiner. WntResearch har nu erhållit godkännande från den nederländska etiska kommittén MEC-U (Medical Research Ethics Committees United), efter att sedan tidigare erhållit godkännande från den nederländska läkemedelsmyndigheten. Detta innebär att tillstånd för att kunna starta den kliniska fas 2-studien med Foxy-5 i Nederländerna nu är på plats.

”Det är mycket glädjande att vi slutligen erhållit detta godkännande, vilket öppnar upp för patientrekrytering även i Nederländerna. Det har varit en lång och arbetsintensiv process att få godkännanden på plats, vilket naturligtvis gör att dagens besked känns extra bra. Godkännandet innebär att vi nu kan starta aktiviteter i Nederländerna, samtidigt som vi självklart fortsätter att ha full koncentration på fullföljandet av våra aktiviteter i Spanien”, säger Peter Morsing, vd på WntResearch.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com
Telefon: +46 72 720 0711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT-5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.comLäs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB