Press release from Companies

Published: 2019-05-07 10:16:15

Miris Holding AB: Miris skapar internationell uppmärksamhet kring individualiserad nutrition till prematura barn

Intresset för det svenska Medtech bolaget Miris HMA instrument och individuell nutrition fortsätter att växa i USA. Miris bjöds nyligen in av Ohio Neonatal Nutritionists för att föreläsa om hur Sverige bedriver framgångsrik neonatalvård genom att analysera näringsinnehållet i humanmjölk.

Sverige har en neonatal intensivvård i världsklass. Nutrition är en viktig faktor för att uppnå förbättrad hälsa och minskade beteendeproblem för barn som föds för tidigt i Sverige. Marie Ekholm, PhD och Sales Director hos Miris blev nyligen inbjuden till Ohio Neonatal Nutritionists i Ohio i USA för att föreläsa om den svenska metoden, dvs att individuellt anpassa näringsinnehållet för varje nyfött barn, genom att analysera och därigenom möjliggöra individuell berikning av bröstmjölken.

- Det är otroligt glädjande att se det växande intresset för Miris HMA instrumentet i USA efter FDA-godkännandet i slutet av 2018, men även att vår kompetens inom analys av humanmjölk och praktiskt genomförandet av individuell nutrition av för tidigt födda barn efterfrågas i allt större utsträckning här, säger Marie Ekholm, PhD och Sales Director hos Miris.

Miris Human Milk Analyzer™ är det första instrumentet som är godkänt som ett diagnostiskt medicintekniskt instrument för analys av human mjölk i USA. Instrumentet använder infraröd spektroskopi för att analysera prov av human mjölk och ger en kvantitativ mätning av fett, protein och total mängd av kolhydrat samt beräkningar av totala mängden av fasta ämnen och energiinnehåll i mjölken. Data som granskats av FDA visade att Miris Human Milk Analyzer är effektiv och reproducerbar vid bestämning av nivåer av protein, fett och kolhydrater i mjölken. Detta är ett diagnostiskt analysinstrument avsedd att användas av utbildad vårdpersonal vid kliniska laboratorier. 

För ytterligare information kontakta:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB
Tel: +46 18-14 69 07. E-mail: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris
Miris är ett globalt MedTech bolag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Vår vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. Vår mission är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB