Press release from Companies

Published: 2019-05-27 12:49:24

MenuPay AB: Publicering af Memorandum samt beslut om förlängd teckningstid på grund av val i Danmark

Idag, den 27 maj 2019, inleds teckningstiden i MenuPays företrädesemission och i samband med detta publicerar styrelsen härmed memorandum.

Styrelsen i bolaget har beslutat att förlänga teckningstiden i företrädesemissionen med en vecka, innebärande att teckningstiden kommer att löpa från den 27 maj till den 17 juni 2019. Anledningen till denna förlängning är den valrörelse som nu pågår i Danmark inför valet till Folketinget, som kommer att hållas den 5 juni. Styrelsen i MenuPay gör bedömningen att det som litet bolag är svårt och oproportionerligt kostsamt att få medial uppmärksamhet under valrörelsen.

För mer information den pågående företrädesemissionen, inklusive Memorandum, Teaser och Anmälningssedel vänligen besök följande hemsidor:

Eminova Fondkommission: www.eminova.se/emissionsuppdrags
Gemstone Capital: gemstonecapital.com/invest-now-menupay
MenuPay: www.menupay.com/investor
Spotlight Stock Market: www.spotlightstockmarket.com

För mer information om MenuPay, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuPay AB

Telefon: +45 23 83 20 25
E-post: kls@menupay.com

Om MenuPay AB (menupay.com): MenuPay är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stockmarket, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 60.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 75.000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.Läs mer hos Cision
Read more about MenuPay AB