More from the company

Published: 2019-07-05 12:52:51

WntResearch AB: Klinisk studiedesign presenteras idag 5 juli på ESMO GI i Barcelona

WntResearch meddelar att en poster om studiedesignen för den pågående fas 2-studien idag presenteras på konferensen European Society of Medical Oncology -Gastro Intestinal (ESMO GI).

Konferensen riktar sig till forskare inom området cancer i mage-tarm området och samlar ca 3500 deltagare (https://www.worldgicancer.com/) Postern beskriver bakgrunden till och studiedesign för den kliniska fas 2 studien, -FolFoxy, som för närvarande pågår i Spanien

”Att delta i en stor vetenskaplig konferens för att presentera vår studie är väldigt spännande och att få diskutera bakgrund och genomförande är väldigt stimulerande”, säger WntResearchs vd Peter Morsing.

För att läsa postern, klicka på bilagan.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription