Press release from Companies

Published: 2019-07-11 10:34:35

Miris Holding AB: Miris Human Milk Analyzer™ avgörande för behandling av för tidigt födda och sjuka barn i Singapore

Miris har installerat och sålt sitt första HMA-instrument (Miris HMA™) på Singapores enda mjölkbank KK Women"s and Children"s Hospital. Detta innebär att läkare i Singapore får tillgång till ett medicintekniskt godkänt instrument för att analysera sammansättningen i humanmjölk, vilket är en viktig förutsättning för överlevnad och utveckling av de ca 1000 prematura barn som föds för tidigt varje år.

Miris HMA™ gör det möjligt för KK Human Milk Bank - den enda mjölkbanken i Singapore - på KK Women"s and Childrens Hospital, National University Hospital att utföra ett kliniskt test för att analysera samansättningen i bröstmjölk. Instrumentet ska användas inom vården av för tidigt födda eller sjuka barn och gör det möjligt att ge individuell nutrition till de små patienterna. Barn som föds extremt för tidigt är mycket omogna och sköra och kan inte överleva utan ett helt batteri av intensiva vårdinsatser. Här är analys och individuell nutrition av mjölk en avgörande faktor för barnens överlevnad och utveckling.

Att använda donerad bröstmjölk hade inte varit möjligt för bara två år sedan, eftersom det inom Islam anses att om en kvinna ammar ett barn mer än fem gånger, uppstår automatisk ett släktskap (mahramiyah). Tack vare en ny dom från muslimska Fatwa-rådet i Singapore 2017 avsäger man sig att släktskap uppstår om för tidigt födda barn ges donerad mjölk. Därmed har prematura barn numera möjlighet att få individualiserad nutritionsbehandling hos KK Women"s and Children"s Hospital i Singapore. Camilla Myhre Sandberg, VD för Miris; "Installationen av Miris HMA på mjölkbanken på KK Women"s and Children"s Hospital är ett mycket viktigt framsteg för neonatalvården i Singapore. Individuell anpassning av bröstmjölk för prematura barn är standard i Sverige och har bidragit till att överlevnaden och utveckling för barn som föds extremt för tidigt har förbättrats avsevärt. Nu är metoden tillgänglig i Singapore och kommer att ge tusentals barn möjlighet för en bättre start i livet. 


För ytterligare information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07,
E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com


Om Miris
Miris är ett globalt MedTech bolag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli, 2019.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB