Press release from Companies

Published: 2019-07-15 15:23:07

Miris Holding AB: Miris säljer Human Milk Analyzer™ i Afrika

MedTech-företaget Miris har sålt den första Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™) i Sydafrika. Det innebär att landets läkare för första gången har tillgång till ett diagnostiskt medicintekniskt instrument som analyserar näringsinnehållet i bröstmjölk och därigenom bidrar till en förbättrad neonatalvård.

Medtechbolaget Miris, som är världsledande inom humanmjölksanalys, har genomfört sin första försäljning av Miris Human Milk Analyzer™ vid Stellenbosch University, Division of Human Nutrition, Medicinska fakulteten i Sydafrika. Instrumentet gör det möjligt att individuellt anpassa näringsintaget från bröstmjölk för prematura och sjuka barn som behöver extra näring.

 "Med Miris Milk Analyzer kan vi analysera mammans mjölk och se det exakta näringsinnehållet och därefter skräddarsy näringsintaget. Det innebär att för tidigt födda barn som matas med bröstmjölk har större chans att utvecklas och växa, de får färre neuromotoriska och sensoriska problem och blir också i allmänhet utskrivna tidigare från sjukhuset, säger dr Evette van Niekerk, Universitetslektor vid the Division of Human Nutrition at SU"s Faculty of Medicine and Health Sciences. "Då vi är den första institutionen i Afrika som köper detta instrument, betyder det dessutom att vi har möjlighet och ansvar att hjälpa våra medläkare och institutioner som har prematura barn att analysera bröstmjölk", säger Van Niekerk.

Mammans bröstmjölk bidrar till minskad barndödlighet i Sydafrika

Enligt Hälsodepartementet i Sydafrika föds 1 av 7 barn i Sydafrika för tidigt och cirka 60 procent av de för tidigt födda som väger mindre än 1 kg överlever inte, vilket främst beror på brist på resurser inom neontalvården. I Sydafrika försöker man dock förbättra barns hälsa, där en av de främsta utmaningarna är att uppmuntra kvinnor att amma. Mer än hälften av alla mammor och vårdgivare ammar inte, eller ger sitt spädbarn mat med alltför dåligt näringsvärde, vilket bidrar till dålig tillväxt, undernäring och ökad infektionsrisk. Bröstmjölk är ett av de mest effektiva sätten att skydda för tidigt födda barns hälsa.

- "Installationen vid Universitetet i Sydafrika innebär en fantastisk möjlighet för oss att vara ett stöd för läkare och personal på neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsintuitioner i deras arbete med att ge prematura barn en bra start och därmed minska risken för hälsoproblem senare i livet", säger Camilla Myhre Sandberg, VD Miris. "En viktig framgångsfaktor för att prematurfödda barn ska ha möjlighet att nå sin fulla potential är att individuellt anpassa näringsinnehållet för varje nyfött barn, genom att analysera och därigenom möjliggöra individuell berikning av bröstmjölken. Vi är otroligt stolta över att kunna vara med och bidra till att förbättra situationen för utsatta och förtidigt födda barn i Sydafrika", säger Camilla.

 
För ytterligare information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris
Miris är ett globalt MedTech bolag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli, 2019.Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB