Press release from Companies

Published: 2019-09-23 11:58:56

Miris Holding AB: Kroatiens första mjölkbank köper Human Milk Analyzer™ med stöd av UNICEF

Miris är stolta och glada över att få förtroende att sälja Human Milk Analyzer™ till Kroatiens första mjölkbank på University Hospital Zagreb, och hjälper därmed till att säkerställa bästa möjliga vård för tidigt födda barn i Kroatien. Analysinstrumentet doneras av UNICEF, som också stöder mjölkbankprojektet i syfte att förbättra neonatalvården i Kroatien.

Miris är stolta och glada över att få förtroende att sälja Human Milk Analyzer™ till Kroatiens första mjölkbank på University Hospital Zagreb, och hjälper därmed till att säkerställa bästa möjliga vård för tidigt födda barn i Kroatien. Analysinstrumentet doneras av UNICEF, som också stöder mjölkbankprojektet i syfte att förbättra neonatalvården i Kroatien.

Det svenska MedTech-bolaget Miris som är ledande inom analysinstrument för humanmjölk, har sålt sitt analysinstrument Miris HMA™ till Kroatiens första mjölkbank på University Hospital Zagreb. Mjölkbanken öppnade i augusti 2017. Instrumentet gör det möjligt att individuellt anpassa näringsintaget från bröstmjölk för prematura och sjuka barn som behöver extra näring. Ordern är strategiskt viktig då UNICEF har bidragit med finansiella medel som stöd för att bidra till en förbättrad neonatalvård i landet. 

- “Vi är oerhört glada och tacksamma över att kunna bidra till att förbättra neontalavården med MirisHMA instrument och individuell nutrition. Vi önskar Universitetssjukhuset i Zagreb och UNICEF fortsatt framgång i deras arbete och vill samtidigt tacka dem för att de väljer Miris HMA™, avslutar, Camilla Myhre Sandberg, VD Miris. 

I Kroatien föds i genomsnitt 2000 barn för tidigt varje år, ca 400 av dessa barn behöver neonatal intensivvård. Bröstmjölk är avgörande för extremt prematura barns överlevnad och utveckling. För tidigt födda barn som får individuell anpassad bröstmjölk har en betydligt lägre risk att drabbas av allvarliga infektioner eller neurologiska handikapp, och kan dessutom vårdas kortare tid på sjukhus. 


För ytterligare information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com


Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september, 2019. 

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB