Press release from Companies

Published: 2019-11-05 15:05:34

Miris Holding AB: Miris Holding AB tidigarelägger delårsrapport Q3 till den 7:e november

Miris tidigarelägger delårsrapport Q3, nytt datum för rapporten är den 7:e november.

Styrelsen i Miris Holding AB meddelar att bolaget har beslutat att tidigarelägga tidpunkten för publicering av delårsrapporten för perioden januari – september 2019 till den 7 november 2019. Tidigare kommunicerat datum för publicering av delårsrapporten var den 20 november 2019.

För mer information
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB