Press release from Companies

Published: 2019-11-28 08:57:08

Miris Holding AB: UC Davis Children"s Hospital erbjuder individuell nutrition för prematura barn med hjälp av Miris Human Milk Analyzer™

Neonatala intensivvårdsavdelningen vid UC Davis Childern’s Hospital erbjuder nu individuell nutrition för prematura barn. De prematura barnen vid sjukhuset kommer få individuellt näringsanpassad bröstmjölk för att stödja deras utveckling. Det är tack vara Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™) som detta nu är möjligt.

Miris installerade Miris HMA™ vid UC Davis neonatala intensivvårdsenhet i september och sjukhuset lanserade redan i oktober kampanjen ”liquid gold” för familjer med prematura barn med information om det nya instrumentet och hur viktigt bröstmjölk är för de prematura barnen. Där uppmuntras mödrarna att tillhandahålla ett fem-milliliter bröstmjölksprov för analys.

”Instrumentet gör att vi vet vad vi behöver tillsätta till bröstmjölken för att hjälpa de prematura barnen att växa,” säger Kara M Kuhn-Riordon, neonatolog och assisterande klinisk professor i pediatrik vid UC Davis Children’s Hospital och fortsätter ”Vi är så glada över att kunna erbjuda individualiserad näring till våra barn.”

”Det är oerhört glädjande att se hur de första sjukhusen i USA börjar utnyttja möjligheterna som Miris HMA™ och individuell nutrition ger. Vi ser en ökad kunskap om individuell nutrition i amerikanska neonatalvårdsenheter och det är precis denna entusiasm och glädje vi möts av när vi träffar läkare och dietister inom neonatalvården. De ser verkligen nyttan och möjligheterna med att kunna analysera bröstmjölken och optimera näringen för de allra minsta barnen,” säger Camilla Myhre Sandberg, VD Miris.

Läs hela artikeln här: https://health.ucdavis.edu/health-news/newsroom/customized-human-milk-provides-targeted-nutrition-for-premature-babies/2019/11?platform=hootsuite&fbclid=IwAR2l-qp7XeUgLFcvj32eYIQJXmpUzWcUv0yVR-oYswInl98KGylcODzxuiw

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB