Press release from Companies

Published: 2020-01-30 10:59:58

Miris Holding AB: Sista dag för handel med BTA i Miris Holding AB den 3 februari 2020

I november/december 2019 genomförde Miris Holding AB (publ) ("Miris") en företrädesemission, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med Miris BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 3 februari och stoppdag är den 5 februari. BTA kommer då att omvandlas till aktier och beräknas finnas tillgängliga på respektive vp-konto/depå° omkring den 2020-02-07.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 6 850 008,83 kronor fördelat på 2 568 753 298 aktier.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB