Press release from Companies

Published: 2020-02-06 12:07:19

WntResearch AB: WntResearch meddelar att den ungerska myndigheten idag har godkänt start av bolagets fas 2-studie.

WntResearch har idag fått meddelande att den ungerska myndigheten godkänner Bolagets ansökan att starta NeoFox-studien även i Ungern. Den ungerska kontraktsforskningsorganisationen Optimapharm intensifierar nu arbetet med att slutföra kontrakten med de 12 kliniker som ska ingå i studien.

Den ansökan som lämnades in till myndigheten den 18 december har behandlats med stor skyndsamhet eftersom de påpekande som föranledde att den tidigare ansökan nekades blev besvarade på ett adekvat sätt.

Eftersom ansökan därför behandlats inom en betydligt kortare tidsram än den som myndigheten ursprungligen meddelat har nu arbetet med att slutföra kontrakten med de ungerska klinikerna intensifierats. WntResearchs målsättning är att aktivera de första klinikerna under innevarande månad.

För närvarande är 32 patienter inkluderade i NeoFox-studien i Spanien. Samtliga nya klinker har nu aktiverats, där tre av dem inkluderat sin första patient. Bolaget kan inte i dagsläget ge någon ny prognos för takten av patientrekryteringen, eftersom man vill avvakta uppstarten och utvecklingen i Ungern.

"Dagens besked från den ungerska myndigheten är mycket glädjande. Att vi får ett besked nästan en månad i förtid medför ett merarbete för vår ungerska partner Optimapharm, men i mycket positiv riktning." säger WntResearchs vd Peter Morsing.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. En fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer pågår för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription