More from the company

Published: 2020-02-06 15:42:10

WntResearch AB: Nya data publicerade i Cancers ökar förståelsen för WNT5A"s roll for den metastatiska processen i malingt melanom

Den vetenskapliga tidskriften Cancers har publicerat resultat från en studie genomförd av en forskargrupp vid Institutionen för Translational Medicine, Lunds Universitet. Artikeln beskriver en ny WNT5A beroende signalmekanism som ytterligare belyser vikten av WNT5A i den metastatiska processen för malignt melanom. Studien var ledd av Professor Tommy Andersson som även är forskningschef i WntResearch. För att läsa hela studien, klicka på bilagt pdf-dokument.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. En fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer pågår för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription