Press release from Companies

Published: 2020-02-27 09:01:34

Miris Holding AB: Riktad emission registrerad hos Bolagsverket

I november/december 2019 genomförde Miris Holding AB (publ) ("Miris") en företrädesemission och en riktad emission. Företrädesemissionen registrerades i januari och nu är även den riktade emissionen registrerad hos Bolagsverket.

Efter företrädesemissionen och den riktade emissionen uppgår Bolagets aktiekapital till 6 983 809,81 kronor fördelat på 2 618 928 666 aktier.

För mer information om företrädesemissionen och den riktade emissionen november/december 2019 se press meddelande daterad 2019-12-12.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB