Press release from Companies

Published: 2020-03-16 15:08:41

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: första interferon för produkten InterferOX för dotterbolaget FarmPharma är tillverkad

FarmPharma AB, som är dotterbolag i Double Bond Pharmaceutical AB, har idag rapporterat att det första rekombinant bovin interferonet som är den första beståndsdelen av FarmPharmas produkt InterferOX är tillverkad.

 

"Utvecklingen av antivirala medel med innovativa verkningsmekanismer blir mer och mer aktuella, - kommenterar Igor Lokot, SO i FarmPharma, - Vi är mycket nöjda över att med tillverkningen av det första interferonenet så har vi uppnått en viktig milstolpe i utvecklingen av InterferOX."

 

Mer om FarmPharma: FarmPharma AB är ett dotterbolag till Double Bond Pharmaceutical. Företaget verkar inom utveckling och distribution av veterinärmedicinska produkter, och deras första produkt är för prevention och behandling av bakterie- och virusinfektioner hos nötkreatur utan användning av antibiotika. För mer info: http://www.farmpharma.se/ och https://www.doublebp.com/wp-content/uploads/2020/02/Memorandum-2020-DBP-International-AB.pdf

 

Video presentation: https://youtu.be/e1cPSC2PC70

 

Denna information är sådan information som Double Bond Pharmaceutical International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex - ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

 

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB