Press release from Companies

Published: 2020-03-19 08:00:00

Miris Holding AB: Valberedning utsedd inför Miris Holding årsstämma 2020

Miris Holding AB meddelar idag att bolagets valberedning inför årsstämman 2020 är tillsatt. Enligt beslut från årsstämman 2019 skall valberedningen bestå av representanter för de tre största aktieägarna samt en representant för de små aktieägarna och styrelsens ordförande.


Arbetet med att sätta samman valberedningen är nu avslutat och årets valberedning består av:

  • Hans Åkerblom
  • Henrik Didner
  • Tomas Matsson
  • Gunnar Ek
  • Ingemar Kihlström, styrelseordförande Miris Holding AB

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra det per till: Valberedningen, Miris Holding AB, Kungsgatan, 75318 Uppsala eller via e-post, pernilla.rosenberg@mirissolutions.com

 

Årsstämman kommer att äga rum onsdag den 25 maj 2019 kl 16:00 hos Advokatfirman Lindahl KB, Vaksalagatan 10, 753 20 Uppsala.

 

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-03-19.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB