Press release from Companies

Published: 2020-03-24 14:28:57

WntResearch AB: WntResearch tidigarelägger offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2020 samt senarelägger årsstämman och offentliggörandet av årsredovisningen för 2019

Styrelsen i Wntresearch AB ("WntResearch") har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för första kvartalet 2020 till den 17 april 2020, tidigare kommunicerat datum för offentliggörandet var den 19 maj 2020. Styrelsen i WntResearch har även beslutat att senarelägga offentliggörandet av årsredovisningen för 2019 till den 16 april 2020, tidigare kommunicerad tidpunkt för offentliggörandet var under vecka 13, 2020. Därutöver har styrelsen i WntResearch beslutat att senarelägga årsstämman till den 8 juni 2020, tidigare kommunicerat datum för årsstämman var den 19 maj 2020. Årsstämman kommer att genomföras i Malmö. Tid och plats för årsstämman kommer att meddelas senast i samband med kallelsen till årsstämman.

 

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, Verkställande Direktör, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars 2020.

 

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastaser är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och behandling för att förhindra detta saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarms-, prostata- eller bröstcancer visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. En fas 2 multicenter studie på patienter med tjocktarmscancer pågår för att studera den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription