More from the company

Published: 2020-04-28 10:02:34

WntResearch AB: BioStock publicerar artikel om WntResearch och pågående nyemission

Idag finns ingen etablerad behandling för att minska tumörspridning eller metastasering. Det är i detta medicinska vakuum som Malmöbolaget WntResearch vill positionera sin läkemedelskandidat Foxy-5, en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. En låg nivå av detta protein har visat sig öka risken för tumörspridning och genom att addera Foxy-5 till cancerpatienter med låga nivåer av WNT5A i primärtumören, hoppas bolaget kunna minska tumörcellernas spridningsförmåga. Nu tar bolaget in 38 Mkr för att finansiera de pågående studierna i människa.

Den globala försäljningen av cancerläkemedel uppskattades år 2018 uppgå till över 120 miljarder USD vilket gör sjukdomsområdet till det största på läkemedelsmarknaden. Marknaden för cancerbehandling är den snabbast växande läkemedelsmarknaden och förväntas nå 280 miljarder USD 2024 vilket motsvarar en årlig tillväxt om 15 procent.

Dagens cancerläkemedel är dock ineffektiva mot metastaser, trots att cancerceller som bryter sig lös från primärtumören och cirkulerar i kroppen, utgör den främsta orsaken till den höga dödligheten i cancer.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription