Press release from Companies

Published: 2020-07-10 10:55:28

WntResearch AB: WntResearch får positivt utlåtande från europeiska patentmyndigheten (EPO) rörande tillverkning av Foxy-5

De ansökta patenten har signifikant betydelse för möjligheten att skydda en framtida kostnadseffektiv och robust produktion i kommersiell skala.

WntResearch har som tidigare meddelats lämnat in patentansökningar för två olika syntesvägar för att reducera tillverkningskostnaderna och effektivisera produktionen av Foxy-5 i kommersiell skala. De ansökta patenten skyddar även viktiga byggstenar som krävs för att effektivt kunna tillverka Foxy-5. I och med det positiva utlåtandet har WntResearch nu ett betydande och förstärkt skydd för tillverkning av Foxy-5 bortom 2035. 

Den process som nu används för att producera Foxy-5 är kostsam, och bedöms medföra betydande utmaningar i ett framtida skede när produktionen måste skalas upp. Den nya processen som skyddas av de ansökta patenten representerar en skalbar tillverkningmetod samt en markant reducering av tillverkningskostnaderna.

 "En viktig aspekt av den framtida kommersialiseringen av Foxy-5 är att ha kontroll på produktionskostnaderna och att säkra hög kvalitet i produktionsledet. Genom den nya tillverkningsprocessen har vi både ökat kostnadseffektiviteten och kvaliteten i produktionen som kan ge ett globalt skydd av Foxy-5" säger WntResearchs vd Peter Morsing.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020.

Om WntResearch

WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar den metastatiska processen i kroppen och visionen är att cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av just metastaser. Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A’s funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av cancerceller. Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie på patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription