Press release from Companies

Published: 2020-08-24 15:21:16

Miris Holding AB: Publicerad Studie visar fördelarna med individuell nutrition

Forskare vid Mc Master University i Canada har i en studie visat fördelarna med att individanpassa berikning av bröstmjölk med hjälp av bröstmjölksanalys för prematura barn födda före 30e graviditetsveckan.

Studien är en singel center dubbelblind randomiserad studie där man jämfört två metoder för berikning av bröstmjölk för prematura barn på en neonatal intensivvårdsenhet (NICU) i Canada. Alla deltagande prematura barn fick en bröstmjölksdiet bestående av mammas egen och/eller donerad mjölk som berikats med protein, fett och kolhydrater. Kontrollgruppen fick mjölk berikad enligt rutinmässig standardvård i Canada, och i interventionsgruppen anpassades berikningen baserat på resultaten från bröstmjölksanalys. Studien visade på bättre tillväxt i gruppen som fick berikning baserad på bröstmjölksanalys och resultatet var ännu tydligare om man tittade på de barn vars mammor producerade bröstmjölk med naturligt lågt innehåll av protein. Interventionsgruppen fick dessutom i lägre utsträckning sepsis, den allvarliga tarmsjukdomen NEC (Nekrotiserande tarminflammation) samt så kallad "feeding intolerance". Hela publikationen är tillgänglig här: https://www.clinicalnutritionjournal.com/action/showPdf?pii=S0261-5614%2820%2930202-8

"I am confident to say that when you do this approach the right way then it will work. I would like everyone to see our growth curves right now, they are unbelievable" kommenterar Prof Dr Fusch som var forskningsledare för studien. Dr Fusch har länge varit en av de största förespråkarna för metoden att individanpassa bröstmjölk med hjälp av bröstmjölksanalys. Prof Dr Fusch har nu implementerat individualiserad berikning som standardmetod på sin neonatalvårdsenehet i Nürnberg, Tyskland, och arbetar intensivt med att sprida kunskapen om fördelarna med individualiserad berikning av bröstmjölk.

"Vi är naturligtvis mycket glada för att studien från Canada nu är publicerad. Denna studie är viktig då den både inkluderar flera barn än tidigare studier samt ger ytterligare bevis för att individanpassad berikning av bröstmjölk med hjälp av bröstmjölksanalys ger bättre tillväxt och förbättrar prematura barns framtidsutsikter. Denna typ av kliniska studier som påvisar metodens kliniska fördelar är en förutsättning för att öka evidens och utvecklingen inom individuell nutrition för prematura barn och publiceringen är en viktig milstolpe för Miris" säger Camilla Myhre Sandberg, VD Miris.  

Bolaget genomförde nyligen en längre intervju med Prof Dr Fusch som publiceras i bolagets nyhetsbrev denna vecka. Intervjun är en del av intervju-serien Miris Interviews.

"Miris Interviews är ett viktigt verktyg i bolagets arbete med att sprida kunskap om den kliniska signifikansen av bröstmjölksanalys" säger Camilla Myhre Sandberg, "När man läser intervjun med Prof Dr Fusch förstår man verkligen vikten av vårt arbete och hur viktigt det är att säkerställa att rätt nutrition ges till dessa barn".

Intervjun finns tillgänglig på Miris hemsida https://mirissolutions.com/targeted-fortification-for-improved-growth-in-preterm-babies.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription