Press release from Companies

Published: 2020-10-01 06:30:52

WntResearch AB: Anders Rabbe utses till tillförordnad VD för WntResearch med tillträde 15 oktober då han ersätter Peter Morsing

NeoFox-studien är nu i en mycket viktig fas då rekryteringen av patienter måste intensifieras för att möjliggöra analys av data vilket gör att kontinuiteten i ledningen under den närmaste perioden är mycket viktig. Peter Morsing kommer att kvarstå i en rådgivande roll under sin uppsägningstid fram till januari 2021.

Anders har varit VD för ett flertal bolag inom biotech- och finanssektorn. Under ca tio år, fram till november 2019, var Anders VD för Isofol Medical AB (publ) där han tog bolaget från akademisk forskning till globalt fas III program för behandling av kolorektal cancer. Han förberedde även bolaget för kommersialisering samt utlicensiering av bolagets läkemedelskandidat. Anders har stor erfarenhet från att driva affärsutveckling, kliniska projekt och regulatoriska processer. Som VD för noterade bolag på Nasdaq First North Premier har Anders även en bred erfarenhet från de krav som ställs på bolag i noterade miljöer.

"Som ny VD ser jag fram mot att vara med i den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten Foxy-5 och att förbättra behandlingen för patienter med kolorektalcancer. Målsättningen med Foxy-5 är att undvika spridning av cancerceller före och efter operation för att avsevärt minska risken för återfall. Min primära utmaning som VD för WNT-Research är att säkerställa inklusion av patienter i bolagets pågående fas II-studie samt att fortsätta bygga bolagets kliniska utvecklingsplan samt regulatoriska strategi, vilket är instrumentalt för en framtida registrering och kommersialisering av Foxy-5" säger Anders Rabbe.   

"Styrelsen i WntResearch riktar ett stort tack till Peter Morsing för hans insatser som tagit bolaget till det här skedet. Vi hälsar Anders välkommen och ser fram mot att få arbeta med honom i de viktiga aktiviteter vi nu står inför. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att stärka organisationen samt på kort och lång sikt bygga det team WntResearch behöver för att nå viktiga milstolpar " säger Gudrun Anstrén, styrelsens ordförande.

För ytterligare information kontakta:

Peter Morsing, vd, WntResearch AB
E-mail: pm@wntresearch.com

Telefon: 0727 200711

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2020.

Om WntResearch

WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar den metastatiska processen i kroppen och visionen är att cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av just metastaser. Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A’s funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av cancerceller. Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie på patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com


Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription