Press release from Companies

Published: 2020-10-15 10:46:21

WntResearch AB: WntResearch´s Chief Financial Officer (CFO) Per-Ola Forsberg kommer att lämna sitt uppdrag i bolaget

"Per-Ola Forsberg har under sin tid som CFO i WntResearch under snart fem år varit viktig i alla skeenden av bolagets utveckling. När han nu lämnar för annat uppdrag vill jag tacka honom för engagemanget för och insatserna i WntResearch samt önska honom all lycka i framtida utmaningar. Tf VD Anders Rabbe kommer omedelbart påbörja rekryteringen av ny CFO" kommenterar styrelsens ordförande Gudrun Anstrén.

För ytterligare information kontakta:

Anders Rabbe, tf vd, WntResearch AB
E-mail: anders.rabbe@wntresearch.com

Telefon: 0707 646500

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2020.

Om WntResearch

WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar den metastatiska processen i kroppen och visionen är att cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av just metastaser. Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A’s funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av cancerceller. Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie på patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription