Press release from Companies

Published: 2020-11-09 15:26:54

WntResearch AB: Anders Tidfors ny CFO i WntResearch

Anders Tidfors har en gedigen bakgrund från flera CFO uppdrag både nationellt och internationellt. Med betydande erfarenheteter från ledande finansiella roller så kommer Tidfors att stärka WntReserach i genomförandet av bolagets kliniska program med läkemedelskandidaten Foxy-5. Tidfors tillträder i mitten av    november och kommer initialt att arbeta deltid för WntResearch och kombinera detta med andra uppdrag för bland annat ett noterat bolag.

"Jag ser fram emot att tillsamans med Anders fortsätta utveckla organisation, ekonomistyrning och positionering av WntResearch för att effektivt kunna genomföra bolagets pågående utvecklingsprogram med Foxy-5. Med en intensiv och utmanande period framför oss är det mycket glädjande att få välkomna Anders till WntResearch" kommenterar tf VD Anders Rabbe.

För ytterligare information kontakta:

Anders Rabbe, tf vd, WntResearch AB
E-mail: anders.rabbe@wntresearch.com

Telefon: 0707 646500

Om WntResearch

WntResearch är ett forsknings- och utvecklingsföretag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att förhindra utveckling av cancermetastaser. Bolagets fokus är WNT5A, ett protein som förhindrar den metastatiska processen i kroppen och visionen är att cancerpatienter ska slippa metastaser. Idag drabbas var tredje person av cancer och cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall orsakas av metastaserna. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av just metastaser. Läkemedelskandidaten Foxy-5 efterliknar WNT5A’s funktion att minska rörligheten och därmed spridningen av cancerceller. Foxy-5 har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är nu i en pågående klinisk fas 2-studie på patienter med tjocktarmscancer. Foxy-5 är enligt Bolagets bedömning en läkemedelskandidat som är ensam i sitt slag med dess särskilda verkningsmekanism inom ett område där andra läkemedel eller behandlingskoncept saknas. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription