Press release from Companies

Published: 2020-11-25 10:04:48

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: Avstämningsdag fastställd för utdelning av aktier i FarmPharma AB

Styrelsen för Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP") har idag beslutat om avstämningsdag för utdelning av aktier i FarmPharma AB (publ) ("FarmPharma"). Avstämningsdag är torsdagen den 14 januari 2021.

Aktieägarna i DBP, har på årsstämman den 11 juni 2020 beslutat om sakutdelning i form av samtliga innehav av aktier i delägda dotterbolaget FarmPharma till aktieägarna i DBP. Styrelsen har den 25 november 2020 beslutat att avstämningsdag för utdelningen skall vara torsdagen den 14 januari 2021.

  • Sista dag för handel i DBP-aktien inklusive rätt att erhålla aktier i FarmPharma blir tisdagen den 12 januari 2021
  • Första dag för handel i DBP- aktie exklusive rätt att erhålla aktier i FarmPharma blir onsdagen den 13 januari 2021

Per avstämningsdagen kommer aktieägare i DBP att erhålla 0,2308565 aktier i FarmPharma för varje aktie som innehas i DBP oavsett aktieslag. Avrundning av antalet aktier sker uppåt beräknat per aktieägare. För genomförandet av sammanläggningen har en av DBP:s större aktieägare, SI Studio AB, förbundit sig att till de aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med 0,2308565, vederlagsfritt tillskjuta det antal aktier som krävs för att innehavet ska bli jämnt delbart. Aktierna i FarmPharma kommer att sättas in på respektive aktieägares VP-konto eller aktiedepå omkring den 16 januari 2021. De som är aktieägare i DBP på avstämningsdagen behöver inte vidta någon åtgärd för att erhålla aktier i FarmPharma. Sakutdelningen faller inte inom den så kallade Lex Asea-regeln. DBP har från Skatteverket begärt ett allmänt råd om fördelning av anskaffningsvärde.  DBP avser att FarmPharma ska upptas till handel på en alternativ handelsplats efter sakutdelningen har avslutats.

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB