Press release from Companies

Published: 2020-11-30 08:50:00

Miris Holding AB: Miris Invest

Miris introducerar Miris Invest, nyhetsbrev för aktieägare

Miris Invest är ett nyhetsbrev avsädd för Miris aktieägare. På detta sätt önskar bolaget att skapa ytterligare en kanal för att informera om vad som händer på Miris. Här kommer det finnas mer information om Miris marknader, kunder och genomförda aktiviteter. Nyhetsbrevet kommer publiceras minimum fyra gånger per år.

Idag publiceras första upplaga.

Miris Invest Vol 1

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription