Press release from Companies

Published: 2021-01-12 14:13:44

Double Bond Pharmaceutical International AB: DBP International AB: den sista dagen för handel inklusive rätt till utdelning av aktier i FarmPharma AB

Idag, tisdag den 12 januari, är den sista dagen som Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP") aktier kan handlas, med inklusive rätt till utdelning av aktier i FarmPharma AB (publ) ("FarmPharma").

Aktieägarna i DBP, har på årsstämman den 11 juni 2020 beslutat om en sakutdelning i form av samtliga innehav av aktier i delägda dotterbolaget FarmPharma till aktieägarna i DBP. Styrelsen har den 25 november 2020 beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara torsdagen den 14 januari 2021.

  • Sista dagen för handel i DBP-aktien inklusive rätt att erhålla aktier i FarmPharma blir tisdagen den 12 januari 2021
  • Första dagen för handel i DBP-aktien exklusive rätt att erhålla aktier i FarmPharma blir onsdagen den 13 januari 2021

Mer om sakutdelningen i FarmPharma: https://mb.cision.com/Main/12720/3242893/1339696.pdf

____________________________________________________________________

Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:            556991-6082
Aktiens kortnamn:                    DBP B
Aktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Följ oss på LinkedIn och Twitter!

____________________________________________________________________

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Läs mer hos Cision
Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB

Subscription