Press release from Companies

Published: 2021-02-16 18:09:54

Miris Holding AB: University of Louisville Hospital Neonatala intensivvårdsavdelning första sjukhus i Kentucky att implementera individualiserad berikning med Miris HMA[TM]

Neonatala intensivvårdsavdelningen vid University of Lousiville Hospital erbjuder individuell berikning för prematura barn med Miris HMATM.

Miris installerade Miris HMA™ vid Louisville Hospitals neonatala intensivvårdsenhet i augusti 2020. Sjukhuset startade omedelbart projektet med att implementera Miris HMATM som en del av den standardvård som de erbjuder sina minsta patienter.

"As a designated Baby Friendly birthing facility by Baby-Friendly USA, we strive to provide the best care possible to women and infants. By becoming the first hospital in Kentucky to have a Miris HMA, we are able to take that promise one step further," säger Laura Serke, dietist på Louisville Hospital’s neonatalvårdsenhet. "Our hope is to help moms provide milk that contains the specific levels of macronutrients that their babies need for growth while fostering their confidence in breastfeeding".

Miris har kontinuerligt stöttat sjukhuset under uppstarten och HMAn används nu varje vecka för att säkerställa att sjukhusets minsta patienter får den näring de behöver för sin tillväxt och utveckling.

"Good nutrition is essential for the health of all humans, but this is especially true for premature infants whose brains are growing at an exponential rate and critical for future development," säger Dr. Tonya Robinson, neonatolog och avdelningschef för Louisville Hospitals neonatalvårdsavdelning. "Because the nutritional content of breastmilk can vary over time and even by method of expression, this tool gives us vital information in how to best provide the macronutrients baby needs, while allowing mom to continue her breastfeeding journey."

Sedan installationen på Louisville Hospital har ännu ett sjukhus i Louisville anslutit sig till Miris Familjen, Norton Childrens Hospital. Tillsammans har sjukhusens neonatalvårdsavdelningar över 120 vårdplatser. Där vårdas årligen flera hundra barn som nu får tillgång till optimerad nutritionsbehandling med hjälp av Miris HMATM.

"Att två sjukhus i en stad med 600 000 invånare prioriterat investering i vår utrustning, mitt under en pågående pandemi, visar på att vårt budskap om betydelsen av individualiserad berikning för prematura barn når fram även under denna prövande tid" säger Camilla Myhre Sandberg, VD Miris. "Vår kundbas fortsätter att växa varje månad. Miris HMA™ finns idag i 52 länder och för varje nytt sjukhus som implementerar individuell berikning som standardvård för sina minsta patienter kommer vi ett steg närmare att etablera metoden som standard i den globala neonatalvården" avslutar Camilla.

Läs Louisville Hospitals pressrelease här: https://uoflhealth.org/uofl-hospitals-center-for-women-and-infants-neonatal-intensive-care-unit-is-the-first-facility-in-kentucky-to-offer-miris-human-milk-analyzer/

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription