Press release from Companies

Published: 2021-04-26 16:58:00

Miris Holding AB: Miris offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units

Miris Holding AB (publ) (”Miris” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående företrädesemission av units, vilken beslutades och offentliggjordes den 19 april 2021 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mirissolutions.com, och kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se, samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 26 april 2021, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt annan information om Företrädesemissionen finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mirissolutions.com, samt kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se, från och med den 28 april 2021. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida och Mangold Fondkommission AB:s hemsida från och med den 28 april 2021. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter i Företrädesemissionen är den 26 april 2021. Teckningsperioden löper från och med den 28 april 2021 till och med den 12 maj 2021.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Miris i samband med Företrädesemissionen.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription