Press release from Companies

Published: 2021-07-08 08:30:00

WntResearch AB: Intervju med nytillträdde styrelseledamoten Bengt Gustavsson

WntResearch:s nya styrelseledamot Bengt Gustavsson har här fått tillfälle att ge sin syn på bolaget, dess läkemedelskandidat Foxy5 och vad han kan bidra med.

Bengt, helt kort, vad är din bakgrund?

Jag utbildad är apotekare och har disputerat i patologi (tumörbiologi) vid Uppsala Universitet. Genom min utbildning till reservofficer i Flygvapnet fick jag också bra verktyg inom management. Jag har nu 27 års erfarenhet från läkemedelsindustrin där jag i huvudsak har jobbat med klinisk läkemedelsutveckling och Medical Affairs vid olika cancerindikationer. Jag har bland annat jobbat som Nordisk Medicinsk Chef på Novartis Oncology, Nordisk Klinisk Forskningschef på Sanofi-Aventis, Nordisk Medicinsk Chef på Celgene och nu senast som Senior Global Medical Affairs Director på Oncopeptides AB. För närvarande jobbar jag som rådgivande konsult åt mindre läkemedelsutvecklingsbolag och har även styrelseuppdrag. Utöver WntResearch är jag också styrelseledamot i Nanexa AB.

Du tillträdde som styrelseledamot i WntResearch:s styrelse vid stämman nu i maj. Berätta kort varför du antog uppdraget?

Jag ser WntResearch med deras kandidat Foxy 5 som klart spännande. Deras läkemedelskandidat är framtagen av en mycket kompetent forskningsorganisation som står sig mycket väl internationellt. Foxy5 innebär ett spännande grepp inom wnt-signalering som skiljer sig genom att vara en agonist, jämfört med den bredare tillämpningen med antagonister. Lyckas man med att leda i bevis sin hypotes är det ett mycket stort steg i behandling av cancerformer som har risk att metastasera.

Vad ser du att du kan bidra med?

Jag har en lång erfarenhet av att ha arbetat med cancerbehandling på större läkemedelsbolag som haft resurserna att ta större helhetsgrepp kring utveckling av en läkemedelskandidat, dvs utöver den kliniska utvecklingen även den kommunikativa aspekten inom det vi kallar medical affairs, dvs interaktionen med behandlande läkare, kliniker och vårdansvariga för att skapa kännedom om läkemedelskandidatens potential samtidigt som vi får bättre förståelse för de kommersiella förutsättningarna. Jag ser också att det internationella nätverk som jag byggt upp under min karriär kan vara till nytta för WntResearch. Under de senaste fyra åren har jag haft förmånen att bidra med min ergfarenhet till mindre läkemedelsbolag. Jag har varit med på Oncopeptides resa från startupbolag till att nu lansera ett godkänt läkemedel. När jag kom in i bilden var vi 15 medarbetare och när jag nu valt att bidra till samma resa för andra bolag hade Oncopeptides organisation vuxit till drygt 300 medarbetare och med ett godkänt läkemedel under lansering.

Var befinner sig WntResearch i sin utveckling enligt dig?

Jag skulle vilja likna WntResearch med Nanexa, där jag sitter med i styrelsen, vad gäller var i utvecklingsfasen. WntResearch har en identifierad läkemdelskandidat som har potential att möta ett mycket stort medicinskt behov och som befinner sig i en klinisk fas 2-studie där den kliniska prövningen bör kompletteras med fler andra aktiviteter inom just medical affairs.

 

För vidare upplysningar:

Anders Rabbe, tfVD
Tel: +46 707 646 500
E-post: anders.rabbe@wntresearch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 nuli 2021, kl. 08.30.

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription