Press release from Companies

Published: 2021-08-19 16:35:05

Miris Holding AB: Implementering av individuell berikning på Ceské Budejovice Hospital i Tjeckien med fantastiskt resultat

I den senaste upplagan av "Miris Interviews" berättar Dr Jirí Dus?ek om det fantastiska resultatet hans neonatalvårdsavdelning på C?eské Bude?jovice Sjukhus i Tjeckien uppnått efter implementeringen av av ett nutritionsprogram med individuell berikning av bröstmjölk.  

Dr Dušek arbetade 10 år inom svensk neonatalvård på Umeå Universitetssjukhus. Sjukhuset har lång erfarenhet av neonatal nutrition och nutritionsprogrammet de använder används även på neonatalvårdsavdelningar i många andra länder. När Dr Dušek återvände till Tjeckien och tillträdde som Medical Director på Ceské Budejovice Hospitals neonatalvårdsavdelning, var det självklart för honom att implementera individualiserad berikning på avdelningen. Inom ett år var implementeringen genomförd och han var förvånad över att se den stora effekt implementeringen haft på de prematura barn som vårdas på avdelningen.

"När man tittar på foton som vi har på avdelningen av våra tidigare patienter så kan man tydligt se om bilden är tagen före eller efter införandet av individualiserad berikning. Tidigare när våra patienter skrevs ut i från neonatlavårdsavdelningen kunde du se direkt att barnet fötts för tidig. Nu när du jämför vår tidigare patienter med en bebis som fötts fullgången kan du inte se någon skillnad." säger Dr Dušek "Med resultaten vi och andra ser efter införandet av individuell nutrition måste detta bli en del av den standardvård som erbjuds prematura barn" fortsätter han.

I senaste numret av Miris InterviewsTM berättar Dr Dušek mer om implementeringen av individuell berikning på neonatalavdelningen på Ceské Budejovice Hospital och hur detta lett till bättre tillväxt och kortare vistelse i intensivvården för de prematura barnen de tar hand om.

"Dr Dušeks arbete är ännu ett exempel på vilken effekt rätt näring har för prematura barn. Det är härligt att vi kan se så tydliga resultat av individuell berikning av bröstmjölk efter bara ett år och jag instämmer helt med Dr Dušek att detta bör bli standardvård inte bara i Sverige, men i alla länder" säger Camilla Myhre Sandberg, VD Miris.

Intervjun med Dr Dušek finns tillgänglig på Miris hemsida https://www.mirissolutions.com/watch-miris-interviews

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription