Press release from Companies

Published: 2021-08-26 08:40:00

Miris Holding AB: Flaggningsmeddelande i Miris Holding AB

Miris Holding AB ("Miris" eller "Bolaget") meddelar härmed att aktieägaren Hans Åkerbloms innehav i Bolaget, till följd av en försäljning av aktier, har passerat flaggningsgränsen 5 procent. Före försäljningen uppgick Åkerbloms innehav i Miris till 5,07 procent av röster och kapital och efter försäljningen uppgår det till 4,99 procent av röster och kapital. Flaggningsmeddelandet publiceras, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler, då innehavet understigit 5 procent.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription