Press release from Companies

Published: 2021-09-27 13:16:37

Miris Holding AB: Analysguiden: Ny strategi befäster marknadsposition

Kraftigt ökad försäljning under H1 2021
Miris omsättning under H1 2021 växte med 33% till 7,1 mkr (5,4). Resultatet före skatt uppgick oförändrat till -7,4 mkr (-7,4). Vid utgången av Q2 uppgick bolagets kassa till 14,5 mkr. Under H1 ökade försäljningen av instrument med 46% jämfört med samma period 2020 och 42% jämfört med samma period 2019, innan Covid-19- pandemin påverkade bolagets kundbas. Instrumentförsäljningen i USA ökade 43% under H1 och man täcker nu 20% av alla Level 4 neonatalavdelningar i USA.

Avslutad emission ger resurser till utvidgad strategi
Miris slutförde under Q2 en övertecknad nyemission på 33 mkr som ska finansiera ny produktutveckling och affärsstrategi. Bland dessa projekt finns utvecklingen av nästa generation av analysinstrumentet, Miris HMA 2.0, omställning till en ny affärsmodell, lansering av ett nytt beräkningsverktyg, samt uppfyllande av nya regulatoriska krav i Europa. Utvecklingen av ett nytt instrument som ger möjlighet att ta betalt per analys väntas öka den tidigare försäljningspotentialen globalt från 4 mdkr till 11 mdkr över en femårsperiod. Det är bolagets mål att de pengar man nu tagit in ska kunna ta bolaget till breakeven.

Världsledande inom analys av bröstmjölk
Miris avser att etablera sin teknik som golden standard inom analys av bröstmjölk och individanpassad nutrition för prematura barn. Miris Human Milk Analyzer (HMA) bygger på infraröd spektroskopi och har ersatt andra metoder, bl.a. kemiska metoder som är praktiskt svårt att använda i en klinisk miljö. Bolaget fick 2018 FDA- godkännande för sitt instrument, vilket öppnar dörrarna till ca 700 neonatalkliniker i USA.

Ny riktkurs 10 kr efter prognosjusteringar
Vi ser stor potential i Miris vid fortsatt framgångsrik kommersialisering av Miris HMA. Covid-19-pandemin har orsakat förseningar, men den stora potentialen för Miris som är världsledande inom sitt segment kvarstår. I ljuset av detta har vi justerat ned våra försäljningsestimat för 2021 och 2022 till 30 mkr respektive 50 mkr (tidigare 40 mkr respektive 60 mkr). Vår nya riktkurs 10 kr är baserad på en jämförande värdering.

Läs hela analysen här

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription