Press release from Companies

Published: 2021-11-17 15:30:52

Miris Holding AB: Stor order från Polen

Miris HMA har länge varit golden standard på mjölkbanker i Polen. När hälsomyndigheterna i Polen nu satsar på att öka tillgången till bröstmjölk för prematura barn, var en naturlig del i satsningen att investera i ny Miris utrustning.

Polens myndigheter har beslutat att prioritera utbyggnad av mjölkbanker för att öka tillgången till bröstmjölk för prematura barn i landet. Satsningen skulle egentligen träda i kraft under 2020 men fördröjdes på grund av pandemin. Man har nu återstartat projektet och i november stängdes upphandlingarna för utrustning.

Miris har idag glädjen att meddela att bolaget till följd av upphandlingen mottagit ordrar på utrustning till Polen motsvarande drygt 1.5 MSEK. Ordrarna innefattar bland annat hela 8 st HMA. Utrustningen ska levereras till både befintliga kunder som vill uppdatera sin utrustning och helt nya kunder för Miris.

Miris distributör i Polen, DANLAB Wyposażenie laboratorium, kommer att genomföra installationer av utrustningen under december.

"Miris har under åren arbetat nära DANLAB för att bygga upp den polske marknaden. Vi är mycket imponerade över arbetet de gör för Miris och tillsammans har vi byggt upp en stor kundbas i Polen där vi idag räknas som golden standard på mjölkbankerna i landet" säger Camilla Sandberg, VD Miris "Denna order från Polen är av stor vikt för Miris och visar hur nöjda våra kunder är och hur de fortsatt vill investera i Miris utrustning. Det är även ytterst glädjande att se att Miris HMA fortsätter att vara standardutrustning när nya mjölkbanker startas i landet" avslutar Camilla.


Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-17 15:31 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB

Subscription